02.02: Miami - Key West - Miami
04.02: Miami - Lake Okeechobee - Kissimmee
05.02.: Kissimmee - Cape Canaveral - Daytona Beach - Kissimmee
06.02.: Kissimmee - Tampa
07.02.: Tampa - St. Pete - Venice - Naples
09.02.: Naples - Everglades - Miami